Thống kê
Hôm nay : 364
Tháng 07 : 3.892
Năm 2021 : 15.375

Kết quả cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017

Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017 diễn ra từ ngày 11/01/2017 đến ngày 13/01/2017 tại các Trường Trung học phổ thông