Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 31
Năm 2020 : 1.295

Kết quả cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017

Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017 diễn ra từ ngày 11/01/2017 đến ngày 13/01/2017 tại các Trường Trung học phổ thông